Slide
Anta Asset
ร่วมเป็นหนึ่งในสังคมคุณภาพกับเรา

บริษัท แอนต้า แอสเซท จำกัด

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ประกอบธุรกิจประเภท การค้าอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายหลักโครงการ เพื่อที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยใช้หลักทำเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวกเป็นเกณฑ์ ผู้บริหารจึงให้ความใส่ใจในรายละเอียด และคุณภาพ ของบ้าน รูปแบบและการวางผังโครงการได้รับการออกแบบได้อย่างลงตัว ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมือง และชุมชนที่มีคุณภาพ

อุดมการณ์และเป้าหมาย

เราจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะก้าวไปสู่บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ

Quality of Life

พัฒนารูปแบบบ้านให้ตอบสนองการใช้ชีวิต
ให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Convenient Location

ทำเลที่ตั้งของโครงการ ต้องเดินทางสะดวก
และผังของโครงการไม่แออัดและตอบสนองการใช้งาน

Cozy House Style

รูปแบบบ้านต้องดูอบอุ่น ลงตัว อยู่สบาย
และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยได้สูงสุด

แนะนำโครงการใหม่

สอบถามรายละเอียด