โครงการแอนต้า

slide-vmixtwin_w600xh400

VmixTwin

วีมิกซ์ ทวิน บ้านสไตล์ MODERN GRACE ตอบสนองการใช้ชีวิตคู่ของคนรุ่นใหม่

slide-zente_w600xh400

Zente

สวนสไตล์ ZEN หน้าโครงการ

soldout09-vmixtwin_w600xh400px

Vmix Cool-Series

กว้าง โล่ง ด้วยพื้นที่เชื่อมต่อเนื่องกัน

พบกันที่ The Station จุดพักรถแห่งใหม่บนถนนพระราม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการที่ผ่านมา ข้อมูลเพิ่มเติม